Фондация Мадара-България

www.madara.bas.bg
E-mail: foundation_madara@yahoo.com

   
   

   Международен научно-образователен форум
НЕ! НА ТОРМОЗА С ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА НАД ДЕЦА

27-28.08.2011, София
галерия на форума

       

Партньори:

Център за международни изследвания в областта на образованието и културатаwww.cirec.eu
Програма „Изток-Изток:Партньорство отвъд границите“, Институт Отворено Общество, www.osf.bg
Департамент за Информация и Усъвършенстване на Учители, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“,www.diuu.bg
Международна мрежа „За по-добър климат в училище“,www.fbsc-net.eu 
Национален център за безопасен Интернет –България, www.safenet.bg
Асоциация „Родители“, www.roditeli.bg
School of Communication and Media – Словакия, 
Национален център за безопасен Интернет– Словакия,www.s-slovensko.sk
Национален център за безопасен Интернет – Чехия www.saferinternet.cz 
“Child in the Web”, Nobody's Children Foundation – Полша www.fdn.pl

Международният научно-образователен  форум  събра специалисти в областта на образованието, и новите информационни и комуникационни технологии от страните на Източна и Централна Европа, за решаване на неотложния проблем – тормоз над деца в Интернет и чрез мобилни телефони. На форума бяха формулирани основните параметри на проблема: 
Децата започват да използват Интернет все по-малки. За последните 9 години възрастта на децата за пръв път използващи интернет намалява от 14 годишни на 4 годишни
Децата прекарват все по-дълго време в ИнтернетВ сравнение с 2005 година, времето прекарвано в Интернет е нараснало два пъти повече  от 7.1 ч седмично до 13.8 ч. седмично
Децата имат разнообразни активности в Интернет, които зависят както от възрастта им така и от модерните тенденции за социалната взаимодействия в глобалната мрежа. 
85% от децата  4-8 г. използват Интернет за игра , по-големите деца използват Интернет за комуникация и търсене на учебна и обща информация. 99% от големите тинейджъри пък използват мрежата предимно за поддържане на контакти. 

Тормозът върху деца в класа и семейството е с 40% повече от този в ИнтернетРазликите между кибертормоза, осъществяван върху децата в България и в другите страни от ЕС, са в наша полза, но това е много подвеждащо, защото според изследванията само 1% от българчетата си дават сметка, че са жертви на насилие онлайн.  Причината за това е, че те "до такава степен са тормозени в реалния живот, че агресията в интернет не им изглежда плашеща".  
Родителите на близо 60% от децата, подложени на сексуални послания отказват да припознаят проблема. 30% от тях признават, че не знаят за това, а другите 30% - че това не е възможно да се случи с тяхното дете.  Истината е, че техните деца вече са били вече тормозени със сексуални послания, така че говорим за една много ниска култура на родителите. 

Децата и родителите еднакво смятат, че най-опасно е сексуалното съдържание в интернет, екстремистките сайтове с насилие и др. За разлика от другите страни, обаче, в които е проведено изследването, българчетата смятат, че освен порнографията също толкова опасни са и поканите за консумация на наркотици. Шокиращото е, че единствено в България от изследваните 25 страни се споменават наркотиците като опасен фактор в Интернет.

Рисковете на виртуалното пространство са главно риск на съдържанието сайтове с насилие, порнография, омраза, екстремизъм и риск на контакта.: киберухажване (използване на Интернет с цел педофилия икибертормоз, който се осъществява между връстници с цел унижение, подигравка или заплаха чрез изпращане на обидни коментари, излагане на някого чрез унизителен клип или преработена снимка. 

Образователни инициативи на участиниците във форума
Въпреки че държавните образователни изисквания включват безопасното поведение в Интернет, те се отнасят само до часовете по информационни технологии и няма разработени методически материали нито обучени преподаватели. В началния курс темата може да се включи в програмите на предмети като "Околен свят", "Човек и общество" и др.

Участниците в международния форум "НЕ на тормоза с електронни средства над деца!" и членове на международната мрежа "За по-добър климат в училище" поискаха в писмо до Министерството на образованието да включи в учебните програми от 1 до 11 клас специален обучителен модул по безопасност в Интернет.
д-р С.Димитрова "Кибертормоз над деца. Проучвания, направени в страните на ЕС и Австралия"

 

               
Copyright 2010 © Foundation Madara-Bulgaria. All rights reserved. Created by Bi0G@Me